Voorwaarden

Algemene voorwaarden cursus Relaxed Bevallen door Anne Chaudron
1. Algemeen
1.1 De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op de zwangerschapscursussen van Relaxed Bevallen door Anne Chaudron.
1.2 Onder docent wordt verstaan de docent werkzaam bij Anne Chaudron.
1.3 Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar partner. Onder partner wordt verstaan de persoon die de zwangere ondersteunt tijdens de geboorte.
1.4 De zwangerschapscursus Relaxed Bevallen door Anne Chaudron is een cursus ter voorbereiding op de geboorte.

2. De cursus
2.1 Op www.annechaudron.nl staan de cursusvormen, cursusdata en tijden. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij onvoldoende aanmeldingen, minder dan 3 stellen, zal de cursusdata verplaatst worden. Indien hier sprake van is krijgt de cursist hierover bericht. 
2.2 Wanneer de cursist geen bericht ontvangt gaat de cursus door op de afgesproken data.

3. Inschrijving
3.1 Inschrijving voor de cursus gebeurt via het contactformulier op de website www.annechaudron.nl
3.2 Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt en wanneer een groep vol is, kan deze niet meer geboekt worden.
3.3 Wanneer een cursusgroep vol is, kan de cursist op de reservelijst geplaatst worden voor die groep. Indien een andere groep passend is voor de cursist kan zij zich daar op inschrijven en bij uitval van iemand uit de eerste groepskeuze, krijgt de cursist hier bericht van.

4. Correspondentie
4.1 Correspondentie verloopt via email. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven per email via info@annechaudron.nl

4.2 Wanneer een cursist een les op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen, kan deze niet bij een andere groep ingehaald worden.

4.3 Wanneer de cursist een les op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen, ontvangt de cursist op aanvraag een pdf bestand met de hand-out van de presentatie en eventueel andere gebruikte materialen thuis gestuurd. Indien gewenst kan hier nadien middels telefoon of zoom contact over zijn, of na de volgende les met de docent extra tijd ingepland worden hier vragen over te beantwoorden. De cursist kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.

4.4 Wanneer de cursist niet fysiek aanwezig kan zijn, door klachten zoals zoals bijvoorbeeld harde buiken of klachten gerelateerd aan Covid-19. Dan kan de les digitaal gevolgd worden middels het programma zoom op hetzelfde tijdstip, live in de geplande groepsles.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Anne Chaudron is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de cursist naar de cursus worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus.
5.2 Medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Anne Chaudron is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist.

7. Betaling
7.1 Na aanmelding en betaling  ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging. Aanmelden verplicht tot betalen. Wanneer er sprake is van vergoeding kan via info@annechaudron.nl een factuur/ bewijs van deelname voor de verzekering aanvragen, na het afronden van de cursus.
7.2 Als het voor de cursist een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen dan kan deze contact opnemen met info@annechaudron.nl om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken.
7.3 Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de cursus. De hoogte van deze vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden nadat de cursus volledig is afgerond. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

8. Annulering door de cursist
8.1 Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij Anne Chaudron hiervan direct op de hoogte te brengen. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt € 25,- administratiekosten gerekend. Dit wordt in mindering gebracht op het betaalde cursusgeld. Het resterende bedrag wordt geretourneerd. Vanaf vier weken tot drie weken voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Volledige restitutie van het cursusgeld kan enkel geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is:

  • Indien de cursist prematuur (voor 37 wkn zwangerschap) bevalt vóór de start van de eerste cursusdag.
  • Wanneer de cursist om medische redenen aan haar als persoon, niet deel kan nemen aan de cursus en er geen mogelijkheid is om middels zoom de les op afstand bij te wonen (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).
  • Wanneer een andere cursist de plek inneemt voor de start van de cursus (dit kan dus soms vlak voor de start van de cursus pas duidelijk zijn).

9. Annulering door Anne Chaudron
9.1 Anne Chaudron behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of op te schuiven bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. De cursist wordt hierover uiteraard bericht. Het eventueel betaalde cursusgeld kan in dit geval worden geretourneerd, of in overleg in depot worden gehouden voor een opvolgende cursusperiode.
9.2 Mocht een les niet doorgaan door ziekte van (een docent van) Anne Chaudron of andere overmacht, dan zorgt Anne Chaudron dat de les op een ander tijdstip plaats vindt. Anne Chaudron zal zich ten allen tijde inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen op een ander moment of manier (digitaal/locatie/tijdstip). 

9.3 Mocht een cursist de cursus op een ander moment of manier (digitaal/locatie/tijdstip) niet in kunnen halen, dan krijgt de cursist hand-out van de presentatie en ander gebruikt materiaal tijdens de cursus thuis gestuurd en kan indien gewenst hier nadien middels telefoon of zoom contact over zijn.

10. Vertrouwelijkheid
10.1 De docent zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

11. Tarieven
11.1 De tarieven van de cursus zijn te vinden op de website www.annechaudron.nl. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

12. Klachten
12.1 Een cursist kan een klacht per e-mail indienen bij Anne Chaudron: info@annechaudron.nl
12.2 Een klacht wordt altijd binnen 14 dagen behandeld.

Vastgesteld door Anne Chaudron, laatste aanpassing dec 2020.

AnneChaudron_Beeldmerk_sep2021_01_Tekengebied 1

© ANNE CHAUDRON 2021